Disclaimer

Niet aansprakelijk:
Hoewel bij de realisatie van deze website
de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid
dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.
Linda Hemmes fotografie is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van
activiteiten die worden ondernomen op basis van deze
website.

Eigendomsrechten:
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Linda Hemmes fotografie of haar toeleveranciers.
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag
niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Linda Hemmes fotografie.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te
worden gericht aan:

Linda Hemmes fotografie

Volkerakstraat 5

4335 VB Middelburg

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Linda Hemmes fotografie geen controle heeft. Linda Hemmes fotografie draagt dan ook  geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Contact

T +31 6 13452895 

lindahemmesfotografie@outlook.com

Studio Middelburg, Zeeland NL

Social

Wil jij graag op de hoogte gehouden worden?

Nieuwsbrief

* indicates required

Instagram posts

ThePerfectWedding.nl

Linda Hemmes fotografie 10 uit 8 ervaringen